Nejen kartáři a astrologové

http://www.horoskopnik.cz/vestkyne-petra/

S výkladem snů se nezabývali jen kartáři nebo astrologové. Tato skutečnost se studuje také na vědecké bázi, každý si jistě vybaví Sigmunda Freuda, který v podstatě jen reagoval na určité fenomény z židovského Talmudu, jimž přiřadil vědecký význam. Není divu, uvážíme-li skutečnost, že jeho dědeček byl rabínem. A duchovní tradice a vysvětlování nočních příběhů, které se udály v našich představách, šly vždy tak nějak ruku v ruce.

Fenomén, který studuje psychoanalýza a neurologie

Není to pouze oblast psychologie a psychoanalýzy, protože fenomén spánku velmi důkladně studuje také neurologie, možná jste slyšeli o fázích REM a NREM. V REM fázi se nám právě zdá nejvíce vizuálních příběhů, které si pak tak velmi dobře pamatujeme. Sny v NREM fázi jsou zcela odlišné, jedná se o velmi hluboký spánek.